Tuesday, March 3, 2009

Pertandingan Menulis Khat

perempuan

  • Hanya 2 penyertaan dari setiap kategori dikira sebagai pemenang.
  • Kos pembiayaan setiap karya untuk pertandingan adalah tanggungan sendiri.
  • Hasil karya yang dihantar hendaklah disertakan bersama-sama (ditaip atau ditulis) pada belakang penyertaan dengan maklumat berikut :

i . nama penuh

ii. tahun pengajian

  • Semua hasil karya pertandingan yang dihantar untuk menyertai pertandingan ini adalah menjadi hak milik pihak penganjur. Pihak penganjur berhak menggunakannya untuk apa-apa tujuan seperti penerbitan, pameran dan sebagainya.
  • Penyertaan hendaklah dalam bentuk menulis khat. Penyertaan dalam bentuk melukis khat dianggap tidak layak.
  • Pengunaan alatan untuk menulis adalah bebas.(pen atau pensel)..
  • Peserta hendaklah menulis semula ayat dibawah dengan mengunakan tulisan jenis NASAKH sahaja seperti contoh.
  • Pengiraan markah adalah seperti berikut :

Format tulisan (khat nasakh) : 50 markah

Kekemasan : 25 markah

Hiasan : 25 markah

  • Tarikh tutup penyertaan ialah pada 28 MAC 2009
  • Contoh:

No comments: