Friday, April 14, 2006

OBJEKTIF DAN MISI

KELAB UMNO VOLGOGRAD
PENDAHULUAN
Sejajar dengan jumlah mahasiswa Melayu yang semakin bertambah di Volgograd maka sebuah persatuan dirasakan perlu untuk diwujudkan bagi memantau aktiviti dan menyatupadukan seluruh pelajar Melayu yang bermastautin di sana.
2 April 2006 merupakan antara detik-detik awal yang memperlihatkan langkah-langkah muda kelab ini dalam mencapai matlamat utama penubuhannya. Pada tarikh tersebut mesyuarat pertama ahli jawatankuasa penaja Kelab UMNO Volgograd telah pun selamat diadakan.
Melihat kepada usia kelab yang masih muda dan perlunya satu medium penyebaran maklumat yang cepat kepada seluruh ahli kelab maka satu keputusan telah dibuat bagi menubuhkan 'weblog' persatuan. Blog yang diperbaharui dari semasa ke semasa akan memberi maklumat terkini tentang pergerakan kelab ini dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.

OBJEKTIF PENUBUHAN
Matlamat utama penubuhan kelab ini adalah bertujuan untuk menjadi satu wadah yang dapat menyatupadukan seluruh masyarakat Melayu yang bermastautin di Volgograd.
Kelab ini juga turut diharapkan dapat bertindak sebagai pemudah cara antara pihak universiti dan ahli kelab seterusnya menjalinkan kejersama yang baik antara kedua-dua belah pihak.
Selari dengan perkara itu, kelab ini diharapkan dapat menaikkan lagi manhaj dan nama baik negara seterusnya memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat setempat khususnya dan antarabangsa umumnya.
MISI
  1. Mendukung dan mempertahankan kedaulatan negara, Perlembagaan Negara dan Raja Berpelembagaan.
  2. Mempertahan, menegak dan mengembangkan agama Islam di samping menghormati prinsip kebangsaan beragama.
  3. Menjamin kedudukan Bahasa Kebangsaan (Bahasa Melayu) sebagai bahasa rasmi yang tunggal dan Kebudayaan Kebangsaan yang berasaskan Kebudayaan Melayu.
  4. Menyatupadukan masyarakat Melayu di Volgograd seterusnya menjamin kesejahteraan masa depan masyarakat Melayu atau bumiputera.
  5. Menjadi tempat perkongsian idea, maklumat dan pendapat antara ahli.
  6. Menjalankan segala aktiviti yang mungkin bagi merapatkan silaturrahim antara ahli.
  7. Mengadakan kerjasama dengan mana-mana pihak atau organisasi yang boleh membantu ke arah merealisasikan mtalamat murni kelab.

PENUTUP

Diharapkan kelab ini mendapat sokongan yang utuh terutama sekali daripada ahli-ahli kelab khususnya. Seterusnya memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama dapat dicapai.

No comments: